NEJNOVĚJŠÍ ŘADA SPOTŘEBIČŮ INDESIT ARIA

Dokonalá harmonie designu a výkonu.
zjistit více

Nová kolekce spotřebičů Aria

Představujeme Vám Aria, kompletní řadu vestavných kuchyňských spotřebičů, které vám pomohou vychutnat si čas strávený v kuchyni s rodinou. Každý spotřebič Aria byl vytvořen, aby byl snadno použitelný a stylový s designem, který pomáhá přinést harmonii do vaší kuchyně. S řadou užitečných funkcí, které vám ušetří čas, peníze a úsilí, kolekce Aria je ideálním řešením pro zaneprázdněné rodiny.

Vyberte si z našich produktů

Oznámení o ochraně osobních údajů

v účinnosti od 1. dubna 2018

Děkujeme za Váš zájem o naši společnost a výrobky. Skupina Whirlpool Group (jak je definována níže) bere Vaše právo na ochranu osobních údajů velice vážně a neustále se snaží zlepšovat Vaše zákaznické zkušenosti v souladu se Všemi platnými zákony a předpisy na ochranu osobních údajů. Níže je uvedeno naše oznámení o ochraně osobních údajů, které vysvětluje způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek.

Whirlpool CR, spol. s r.o., náležející do skupiny Whirlpool (dále jen „skupina Whirlpool“), se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „Whirlpool“ nebo „my“), má ve své funkci správce údajů v úmyslu poskytnout uživatelům (dále jen „uživatelé“ nebo „Vy“) webových stránek Indesit Aria (dále jen „webové stránky“) informace ohledně způsobů shromažďování a zpracování používaných při zpracování jejich osobních údajů na webových stránkách v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a jakýmikoliv dalšími platnými místními zákony a právními předpisy.

 

ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme (1) osobní údaje, které s námi dobrovolně sdílíte, (2) údaje týkající se Vaší činnosti na webových stránkách a (3) údaje shromažďované z jiných zdrojů.

Neshromažďujeme finanční údaje ani zvláštní kategorie osobních údajů, které se týkají Vaší osoby (například informace o zdravotním stavu nebo údaje o soudních řízeních).

Další informace naleznete zde.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje používáme především k tomu, abyste si mohli prohlížet naše webové stránky a využívat jimi nabízené služby.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat k tomu, abychom Vám mohli zasílat nabídky, naše marketingová sdělení a sdělení našich prověřených obchodních partnerů, a to výhradně s vaším předchozím souhlasem.

Další informace naleznete zde.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám umožnili používat webové stránky a související služby.

Vaše osobní údaje je rovněž nutné shromažďovat za účelem dodržování zákonných závazků nebo za účelem ochrany Strana 2 z 7 oprávněných zájmů společnosti Whirlpool.

Bez vybraných údajů Vám nemusíme být schopni nabízet dané služby nebo umožnit přístup k webovým stránkám.

Další informace naleznete zde.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje používáme výhradně po dobu nezbytně nutnou k naplnění zamýšlených účelů.

Další informace naleznete zde.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Za tímto účelem jsme zavedli odpovídající administrativní, technická a fyzická opatření s cílem zabezpečit Vaše osobní údaje proti ztrátě, krádeži a neoprávněnému používání, sdělení a změně.

Další informace naleznete zde.

S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

Vaše osobní údaje sdílíme s (1) poskytovateli služeb, (2) našimi spřízněnými osobami a (3) státními orgány, pokud to platné právní předpisy umožňují.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery pro účely jejich marketingu, avšak pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Další informace naleznete zde.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Vaše údaje mohou být předávány subjektům, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V každém případě vždy zajistíme, aby byla prováděna vhodná a odpovídající bezpečnostní opatření v souladu s Nařízením.

Další informace naleznete zde.

VAŠE PRÁVA

Máte mimo jiné právo na přístup, integraci, aktualizaci, úpravu a vymazání svých osobních údajů.

Další informace naleznete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese data_protection_emea@whirlpool.com. Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme za účelem dodržení platných právních předpisů upravovat nebo aktualizovat.

 1. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Společnost Whirlpool bude zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

  1. Údaje poskytnuté uživatelem
  2. Společnost Whirlpool zpracovává osobní údaje poskytnuté uživatelem přímo při založení účtu a/nebo registraci zakoupeného výrobku a také v rámci žádosti uživatele o informace, asistenci a koupi výrobků společnosti Whirlpool v online obchodu, například jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost Whirlpool je povinna uchovávat osobní údaje v anonymizované podobě a tyto osobní údaje odstranit v případě, že pro účely zpracování není potřeba zpracovávat osobní údaje ve formě, ze které lze zjistit totožnost.

  3. Údaje získané v rámci prohlížení
  4. V rámci běžného provozu shromažďují počítačové systémy používané k provozování webových stránek osobní údaje uživatele, jejichž předávání je nedílnou součástí používání internetových komunikačních protokolů. Tyto údaje nejsou shromažďovány za účelem zjištění totožnosti uživatele, může však z nich být možné totožnost uživatele zjistit, pokud budou například porovnány s dalšími údaji drženými třetími stranami. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresu a doménové jméno počítače uživatele, adresy jednotného zdrojového identifikátoru (Uniform Resource Identifier – URI) požadovaných zdrojů, čas žádosti, způsob použitý k zaslání žádosti na server, velikost složky obdržené jako odpověď, číselný kód týkající se stavu odpovědi ze serveru a další parametry týkající se operačního systému používaného zařízením uživatele. Tyto údaje jsou používány výhradně ke shromažďování anonymních statistických informací o používání webových stránek a ke kontrole jejich správného provozu a jsou uchovávány v souladu s našimi požadavky na uchovávání záznamů. Tyto údaje mohou být používány k určení odpovědnosti za případné trestné činy spáchané pomocí počítače a namířené proti webovým stránkám. Na našich webových stránkách můžeme také shromažďovat osobní údaje prostřednictvím různých kategorií cookies. Více informací o cookies získáte v našem Oznámení o používání cookies (Cookie Notice)

 2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

  Společnost Whirlpool bude shromážděné údaje zpracovávat pro následující účely:

  1. umožnění Vaší registrace na webových stránkách prostřednictvím založení si osobního účtu, registrace a nákup výrobku na webových stránkách
  2. dokončení online nákupu výrobku a poskytování doplňkových služeb, mimo jiné poprodejních služeb, ochrany před podvodným jednáním, vyřizování vratek (reklamací)
  3. vyřizování Vámi zaslaných žádostí o informace
  4. dodržování zákonných ustanovení a předpisů a uplatňování práv společnosti Whirlpool u příslušných soudů
  5. na základě Vašeho výslovného souhlasu, aniž jsou tím dotčeny oprávněné zájmy společnosti Whirlpool, zasílání zpravodajů s novinkami a cílených marketingových sdělení všemi prostředky (včetně e-mailových zpráv, SMS, MMS, sociálních sítí, mobilních aplikací, faxu, pošty a telefonu) v souvislosti s propagací a/nebo prodejem výrobků a/nebo služeb společnosti Whirlpool, jakož i zasílání pozvánek k účasti na slosování, soutěžích a hrách, veletrzích, předvádění výrobků nebo kuchařského umění
  6. pro účely plánů poprodejní a zákaznické podpory ve vztahu k výrobkům, které jste si zaregistrovali nebo o které jste projevili zájem, a pro účely provádění průzkumů trhu na základě souhrnných / anonymizovaných osobních údajů
  7. s Vaším výslovným souhlasem zasílání marketingových sdělení, včetně cílených sdělení, jinými společnostmi skupiny Whirlpool a/nebo vybranými marketingovými partnery, jejichž seznam je k dispozici na vyžádání
  8. provádění činností vhodných pro převody podniků a obchodních poboček, převzetí, fúze, rozdělení či jiné transformace a pro účely realizace takových transakcí
 3. PRÁVNÍ RÁMEC ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  • Poskytování osobních údajů pro účely uvedené v článku 2, písm. a), b) a c) je nutné k registraci na webových stránkách, online nákupu výrobků a používání konkrétních doplňkových služeb
  • Poskytování osobních údajů pro účely uvedené v článku 2, písm. d) je povinné, jelikož je vyžadováno ze zákona./li>
  • Poskytování osobních údajů pro účely uvedené v článku 2, písm. e) a g) je dobrovolné. V případě neudělení takového souhlasu Vám společnost Whirlpool, společnosti náležející do skupiny Whirlpool a/nebo vybraní marketingoví partneři nebudou moci zasílat cílená sdělení. Zpracovávání osobních údajů pro účely písm. e) a g) výše v každém případě ukončíme po odvolání souhlasu uživatelem
  • Poskytování osobních údajů pro účely uvedené v článku 2, písm. f) a h) je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů společnosti Whirlpool a skupiny Whirlpool, které budou náležitě vyváženy zájmy uživatelů, s tím, že zpracování údajů probíhá výhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu takové činnosti. Jak již bylo uvedeno výše, osobní údaje používané za účelem průzkumu trhu budou souhrnné nebo anonymizované
 4. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

  Společnost Whirlpool bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění zamýšlených účelů podle článku 2 výše. V každém případě platí následující lhůty pro uchovávání osobních údajů:

  • osobní údaje shromážděné pro účely článku 2, písm. a), b) a c) budou uchovávány po dobu 10 let tak, aby bylo možné vyřizovat žádosti subjektů údajů a dodržovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a nařízeními
  • osobní údaje shromážděné pro účely článku 2, písm. d) budou uchovávány po dobu povinně stanovenou příslušnými ustanoveními právních předpisů (např. pro daňové účely)
  • osobní údaje shromažďované pro účely článku 2, písm. e) a g) budou uchovávány po maximální dobu pro uchovávání údajů stanovenou příslušnými právními předpisy a v každém případě budou vymazány, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováváním
  • osobní údaje shromažďované pro účely článku 2, písm. f) a h) budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění oprávněných zájmů společnosti Whirlpool

  Uvědomte si, že doba uchovávání dat se může lišit v závislosti na místních právních předpisech.

 5. POSTUPY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pomocí informačních technologií a/nebo ve fyzické podobě (na papíře) a jsou chráněny pomocí odpovídajících bezpečnostních prostředků vhodných k zajištění důvěrného charakteru a bezpečnosti osobních údajů. Společnost Whirlpool zejména provádí odpovídající administrativní, technická, personální a fyzická opatření k zabezpečení údajů proti případné ztrátě či odcizení nebo neoprávněnému užití, sdělení či změně.

 6. SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vaše osobní údaje nebudeme nikdy sdílet s žádnou třetí stranou, která má v úmyslu je použít pro účely přímého marketingu, ledaže bychom vás o takovém konkrétním případu informovali a vy jste nám k tomu dali výslovný souhlas.

  Vaše osobní údaje můžeme předávat:

  1. společnostem v rámci skupiny Whirlpool, které se nacházejí v EU a jinde v zahraničí
  2. dodavatelům – třetím stranám, které se nacházejí v EU a jinde v zahraničí, jako jsou například provozovatelé call center, zasilatelské firmy a dopravci, dodavatelé služeb nebo techničtí pracovníci přidělení k poskytování podpory a další dodavatelé poskytující služby naším jménem pro účely uvedené v tomto oznámení
  3. dalším třetím stranám v rámci transakce mezi společnostmi, jako je například fúze nebo prodej majetku
  4. v případech uvedených pod písmeny a), b) a c) jsou tyto společnosti povinny dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení údajů a nesmějí osobní údaje, které od nás obdrží, používat pro jakékoliv jiné účely

  5. veřejným orgánům a subjektům, pro právní a daňové účely, popřípadě k ochraně podnikání a zákazníků, pracovníků nebo dodavatelů společnosti Whirlpool; v některých případech může být společnost Whirlpool povinna sdělit osobní údaje na základě oprávněných žádostí orgánů veřejné moci a pro účely národní bezpečnosti nebo plnění požadavků stanovených právními předpisy
 7. ŠTÍT NA OCHRANU SOUKROMÍ PŘI PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEZI EU A USA A ŠTÍT NA OCHRANU SOUKROMÍ PŘI PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEZI ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ A USA (PRIVACY SHIELD)

  Skupina Whirlpool se zapojila do programu Štít na ochranu soukromí při předávání osobních údajů mezi EU a USA a mezi Švýcarskou konfederací a USA (Privacy Shield) a získala příslušný certifikát. Strana 6 z 7 Skupina Whirlpool se zavázala nakládat se všemi osobními údaji, které obdrží z členských států EU a ze Švýcarské konfederace, v souladu se zásadami příslušných programů Privacy Shield. Podrobné údaje o zásadách v rámci programů Privacy Shield naleznete v Seznamu Privacy Shield (Privacy Shield List) na stránkách Ministerstva obchodu Spojených států amerických https://www.privacyshield.gov/list.

  Skupina Whirlpool odpovídá za to, že zpracování osobních údajů, které obdrží v rámci programů Privacy Shield a následně předá třetí straně jednající jako zástupce jejím jménem. Společnost Whirlpool Corporation dodržuje zásady programu Privacy Shield vždy, když dále předává osobní údaje z EU a Švýcarské konfederace, včetně ustanovení o odpovědnosti při dalším předávání osobních údajů.

  Ve vztahu k osobním údajům obdrženým nebo předávaným v rámci programů Privacy Shield podléhá společnost Whirlpool regulatorním pravomocem Federální obchodní komise USA.

  V některých situacích může být skupina Whirlpool povinna sdělit osobní údaje na základě zákonné žádosti orgánů veřejné moci, například pro účely národní bezpečnosti nebo splnění požadavků orgánů činných v trestním řízení.

  Pokud máte nějaké dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo jejich používání, které se nám nepodařilo uspokojivě zodpovědět, můžete se (bezplatně) obrátit na našeho externího partnera pro řešení sporů ve Spojených státech amerických na webových stránkáchhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

  Za určitých podmínek, které jsou podrobně popsány na webových stránkách programu Privacy Shield na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, může mít uživatel právo zahájit rozhodčí řízení, jestliže již byly jiné možnosti řešení sporu vyčerpány.

 8. NEZLETILÉ OSOBY MLADŠÍ 18 LET

  Tyto webové stránky nejsou určeny nezletilým osobám, které dosud nedosáhly věku 18 let, a společnost Whirlpool vědomě neshromažďuje osobní údaje osob mladších 18 let.

 9. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  Máte a/nebo kdykoliv můžete bezplatně uplatnit následující práva:

  1. právo být informován o účelech a způsobech zpracování
  2. právo na přístup k osobním údajům
  3. právo získat kopii osobních údajů uchovávaných v zahraničí a získat informace o místu, kde jsou tyto údaje uchovávány, a to na základě výslovné žádosti zaslané na e-mailovou adresu data_protection_emea@whirlpool.com
  4. právo vyžádat si aktualizaci, opravu nebo integraci osobních údajů
  5. právo vyžádat si zrušení, anonymizaci nebo zablokování údajů
  6. právo omezit zpracování
  7. právo vznést námitku proti zpracování, ať již zcela nebo částečně, a to i tehdy, pokud zpracování probíhá prostřednictvím automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
  8. právo kdykoliv bezplatně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  Vedle práv uvedených výše můžete počínaje dnem 25. května 2018 v důsledku aplikovatelnosti Nařízení v plném rozsahu uplatnit rovněž následujícím práva:

  1. právo na přenositelnost údajů (tj. obdržet elektronickou kopii svých osobních údajů, pokud si budete přát přenést své osobní údaje k sobě nebo k jinému poskytovateli)
  2. právo na omezení zpracování
  3. právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů na následující e-mailovou adresu: data_protection_emea@whirlpool.com
  4. právo podat stížnost k příslušnému národnímu úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudnímu orgánu

  Pro uplatnění výše uvedených práv nebo pro získání dalších informací o používání osobních údajů uživatele Whirlpool v případě jakýchkoli pochybností, připomínek či stížností ze strany uživatele ohledně shromažďování osobních údajů nebo způsobů použití kontaktujte prosím nás na adrese data_protection_emea@whirlpool.com.

 10. ZMĚNY A AKTUALIZACE

  Toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme pravidelně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v dubnu 2018.